ZASOTOSOWANIE:

ANRESIT-US to mineralna zaprawa klejąca wzmocniona mikro-włóknami i modyfikatorami polimerowymi. Służy do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków np. beton komórkowy, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytowe i silikatowe oraz spójne mineralne i dyspersyjne zaprawy tynkarskie. Ponadto ANRESIT-US stosuje się do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie z zatopioną siatką z włókna szklanego.

SKŁAD:

cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, nośne, suche,wolne od kurzu,brudu,wykwitów solnych i organicznych, środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pylące wzmocnić gruntem. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej oklejona styropianem ściana powinna mieć równa zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo zaszpachlowane. Jeżeli styropian na elewacji uległ utlenieniu i widoczny jest żółty nalot, należy go bezwzględnie usunąć aż do zwartej warstwy.

Przygotowanie produktu:

Zawartość worka wsypać do ok. 5,5-6,0l . czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 min. Po czym ponownie przemieszać w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, nie przekracza jednak 2 godz.

Aplikacja:

Przygotowanie płyt: Przygotowaną masę nakładamy za pomocą kielni w formie placków (śr. 8-12cm) i pasma obwodowego (szer. 3cm) na płyty styropianowe, zwracając uwagę aby łączna powierzchnia nałożonej masy klejowej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie styropianu wyłącznie metodą na placki.

Wykonanie warstwy zbrojącej: Klej nanosić przy pomocy pacy stalowej warstwą grubości ok. 3mm pionowymi pasami na szerokość siatki z włókna szklanego z góry na dół. Następnie należy wtopić klej w siatkę tak aby nie była widoczna i położyć warstwę wyrównawczą. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3-4mm. Pasy tkaniny zbrojącej powinny być układane z 10cm zakładem.

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić +5 stopni do +30 stopni. Ocieplaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznym firmy ANREM. Klej w wersji jesienno-wiosennej może być stosowany w zakresie temperatur +2 stopnie do +5 stopni. Do kołkowania przyklejonych płyt przystępujemy nie wcześniej niż po 36 godzinach. Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić po przeszlifowaniu całej powierzchni styropianu nie wcześniej niż 48 godz. od przyklejenia płyt styropianowych. Wykonanie warstwy zbrojącej w newralgicznych punktach elewacji (cokoły, otwory okienne i drzwiowe) określa instrukcja ETICS ITB.

ZUŻYCIE:

ok.4,5kg/m2.

OPAKOWANIE:

Worek 25kg/paleta zbiorcza 1050kg.

PRZECHOWYWANIE:

Zaprawę przechowywać na paletach w oryginalnych,nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem i mrozem.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Klej ANRESIT-US zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

NADZÓR:

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych, produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami.

DALSZE INFORMACJE:

Powyższe informacje są opisem produktu. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki budowlanej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia materiałów.