ZASTOSOWANIE:

ANRESIT-S to mineralna zaprawa klejąca do styropianu. Służy do przyklejania płyt styropianowych do stabilnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków np. beton komórkowy, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, keramzytowe i silikatowe oraz spójne mineralne zaprawy tynkarskie.

SKŁAD:

Cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, nośne, suche,wolne od kurzu,brudu,wykwitów solnych i organicznych, środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pylące wzmocnić gruntem.

Przygotowanie produktu:

Zawartość worka wsypać do ok. 5,5-6,0 l . czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 min. Po czym ponownie przemieszać w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, nie przekracza jednak 2 godz.

Aplikacja:

Przygotowaną masę nakładamy za pomocą kielni w formie placków (śr.8-12cm) i pasma obwodowego (szer. 3cm) na płyty styropianowe, zwracając uwagę aby łączna powierzchnia nałożonej masy klejowej obejmowała co najmniej 40% powierzchni płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie styropianu wyłącznie metodą na placki.

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić +5 stopni do +30 stopni. Ocieplaną elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznych producenta ANRESIT. Klej w wersji jesienno-wiosennej może być stosowany w zakresie temperatur +2 stopnie do +15 stopni. Do kołkowania przyklejonych płyt przystępujemy nie wcześniej niż po 36 godzinach.

ZUŻYCIE:

ok.4,5 kg/m2.

OPAKOWANIE:

Worek 25kg/paleta zbiorcza 1050kg.

PRZECHOWYWANIE:

Zaprawę przechowywać na paletach w oryginalnych,nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem i mrozem.

WSAKZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Klej ANRESIT-S zawiera cement i reaguje z wilgocią/wodą tworząc odczyn silnie alkaliczny dlatego należy chronić oczy i skórę. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy kontakcie z oczami dodatkowo skontaktować się z lekarzem.

NADZÓR:

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych, produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami.

DALSZE INFORMACJE:

Powyższe informacje są opisem produktu. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki budowlanej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia materiałów.